Jak postupovat při řešení úrazu, který se stal během služební cesty?

Jak postupovat při řešení úrazu, který se stal během služební cesty?

Každý zaměstnavatel má na svých bedrech pořádnou míru zodpovědnosti. Nejen, že musí obstarávat svým zaměstnancům práci a plat, ale také se musí starat o jejich bezpečnost. Musí proto dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, což je ostatně něco, co je i pro jeho dobro, jelikož se vyhne pokutě v případě, že by do podniku zamířila neohlášená kontrola ze státní správy nebo od hasičů. Kromě toho však zaměstnavatel musí řešit všechny pracovní úrazy, které musí zaevidovat a vést o nich záznamy. Jedním takovým úrazem může být i pracovní úraz, který se stal během služební cesty a který třeba zavinil i zcela jiný člověk. 

Pracovní úrazy se bohužel dějí na pracovištích dnes a denně. Někdy jsou vážnějšího charakteru, jindy jsou poměrně zanedbatelné. V každém případě je třeba konstatovat, že s některými úrazy si zaměstnavatelé nevědí tak úplně rady. Neví si třeba rady ve chvíli, kdy dojde k polití zaměstnance horkou kávou, za což on sám nemůže. Také si nejsou jistí tím, jak postupovat při zjištění, že došlo k pracovnímu úrazu během služební cesty. S druhým případem poradíme. 

Pracovní úraz se musí zapsat do knihy úrazů

Pokud dojde k pracovnímu úrazu během služební cesty, za kterým však stojí někdo jiný a nikoliv zaměstnanec, jedná se jednoznačně o pracovní úraz, který se záhy musí zapsat do knihy úrazů. I kdyby nedošlo k pracovní neschopnosti, která by překročila tři dny, stejně se musí o tomto úrazu zavést záznam, to holt vyplývá ze zákona, kterým se musí podnikatel řídit. 

Po sepsání pracovního úrazu může dotyčný zaměstnanec nebo dotyčná zaměstnankyně požadovat náhradu bolestného, stejně tak může považovat náhradu všech účelně vynaložených prostředků spojených s léčbou. 

Za úraz vždy odpovídá zaměstnavatel

Za jakýkoliv pracovní úraz vždy odpovídá zaměstnavatel, což je třeba mít neustále na paměti. Jelikož on odpovídá za úraz, musí ho i odškodnit. 

V případě, že si nejste jistí čímkoliv, co se týká BOZP a PO, obraťte se na firmu Extéria, o které se na internetu dočtete v mnoha referencích a recenzích.

Autor příspěvku: Redakce