Do Nadace DRFG přispívají všichni její zaměstnanci

Díky svojí úspěšné činnosti, se Nadace DRFG loni umístila v žebříčku Top 25 nadací a fondů, jenž sestavuje Fórum dárců. V minulém roce Nadace rozdělila na dobročinné účely celkem pět milionů korun a téměř milion z těchto peněz poslali sami zaměstnanci skupiny. Pro ředitele Nadace David Macka byl právě tento přístup našich kolegů, kteří dobrovolně přispívají, tím nejsilnějších příběhem.

Prostředky, které Nadace rozděluje tedy nepocházejí pouze z investiční činnosti, tedy například z dluhopisů nebo podílových fondů, téměř pětina přišla z osobních účtů pracovníků DRFG. Macek také zmiňuje, že je to dáno i přístupem zakladatele DRFG Davida Rusňáka. Ten se řídí tím, že v období prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi a potřebují naši pomoc. Tím se bez diskuzí před Vánoci loňského roku inspirovali zaměstnanci společnosti PROFORZA, kteří pro Nadaci vybrali přes 150 tisíc korun.

Nadace DRFG dává dětem šanci na správný vstup do života

Projekty, jež jsou pro Nadaci DRFG zásadní, jsou výuka finanční gramotnosti a pomoc dětem z dětských domovů. Spolupracují na nich se společností yourchance a jedním z nich je i projekt Začni správně. Ten systematicky pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče v přechodu z ústavů do běžného života. Za pomoci mentorů se snaží těmto lidem ulehčit vstup do společnosti, který před tím neznali. Mentoři s nimi například řeší práci nebo shánění bydlení.

Těm, kterým se vstup do běžného života podaří, mohou každoročně získat ocenění Bílá Vrána. V roce 2018 cenu obdržel Dalibor Havelka, který v dětském domově prožil celé dětství. Díky jeho ctižádosti, v dětském domově se totiž vrcholově věnoval také sportu, byl českým reprezentantem v cyklistice, a kromě toho se dokázal vyučit v několika oborech. Po opuštění dětského domova tak neměl velký problém sehnat práci a začít si budovat vlastní život.

Autor příspěvku: Redakce