korupce

Dvě třetiny Čechy potvrzují korupci

Korupce se u nás stala hojně vyslovovaným pojmem. Spousta lidí ji považuje za naprosto běžnou záležitost, které se občan prostě nevyhne. Prostě jsou situace, kdy bez úplatků zkrátka ničeho nedosáhnete. Jak si stojíme v otázce korupce v porovnání s ostatními zeměmi světa, o tom vypovídá nedávný mezinárodní průzkum společnosti EY.

 

Úplatkářství běžné až v 88 %

Respondenti uvedeného výzkumu společnosti EY se stali zaměstnanci z celkem 41 zemí nejenom Evropy, ale také Afriky, Blízkého východu, Indie. Celkem se zúčastnilo 41 tisíc zaměstnanců. Co z výzkumu vyplývá u nás? Dvě třetiny zaměstnanců vnímá, že korupce je kolem nás a považuje ji za rozšířený jev. V našem středo a východoevropském regionu tuto skutečnost vnímá ještě silněji Slovensko, kde se dokonce 81 % lidí domnívá, že korupce je běžná. V případě Ukrajiny se tento počet dokonce vyšplhal až na 88 %. Všeobecně je nebezpečí korupce známo. Výzkum také ukázal, že zhruba čtvrtina Čechů přiznává, že pokud by byla ve hře jejich kariéra, klidně by byli ochotni korumpovat a chovat se neeticky.

 

Motivy neetického jednání: vlastní prospěch i pomoc firmě

Celkově se dá říci, že 51 % účastníků výzkumu označilo korupci za rozšířený nešvar. V řadě zemí se také lidé domnívají, že ti kteří korupci oznámí příslušným orgánům, budou čelit nebezpečí.  Myslí si to například lidé v Chorvatsku, Maďarsku, ale také na Slovensku. Nejvíce toto nebezpečí pociťují Maďaři, a to až v 69 %. Na Slovensku je to 55 % lidí, v Čechách se bojí asi třetina lidí, přesněji 34 %. Vlastní prospěch, snaha jednat v zájmu firmy, také jsou podle řady účastníků výzkumu motivy pro neetické korupční jednání. Celkem 20 % Čechů je třeba ochotno nabídnout úplatek v případě, že obnos pomohl jejich firmě k přežití. Kdo by byl ochoten odejít z jinak prosperující firmy jenom proto, že se chová neeticky? Ukazuje se, že jenom 15 % lidí.

Autor příspěvku: Redakce