úprava pravidel

Jaká je úprava pravidel pro práci přes agentury?

O úpravě práce přes agentury se u nás hodně mluvilo a připravena byla novela zákona, která má tato pravidla upravovat. Poslanecká sněmovna ji schválila, ovšem z původně zamýšlených úprav jich zde mnoho nezůstalo. Snahou novely přitom je pravidla zpřísnit a pomoci zaměstnancům, které agentury dávají k dispozici zaměstnavatelům. Jak se to podařilo?

 

Novela je mnohem mírnější

Řešení omezení pro pracovní agentury, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je mnohem mírnější, než jak vypadala omezení v původním návrhu. Navíc díky mnoha pozdržením se novela projednávala a schvalovala s ročním zpožděním. Situaci je totiž neodkladné řešit. V posledních letech totiž počet lidí, kteří jsou zaměstnáváni přes tyto agentury, výrazně vzrostl. Udává se, že až o 62 %. Ovšem v celkovém počtu zaměstnanců to není až takové číslo, protože lidé pracující přes agenturu stále tvoří jenom necelé jedno procento ze všech zaměstnanců u nás. Přitom čtvrtinu z těchto agenturních zaměstnanců tvoří cizinci. Dá se také říci, že jejich množství ještě bude v dalších letech růst.

 

500 tisíc korun za licenci

V novele nedošlo k prosazení kvóty, podle níž by počet agenturních zaměstnanců ve firmě nesměl převýšit 15 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí od tohoto návrhu upustilo. Také nebyl prosazen zákaz řetězení smluv, kdy agentura uzavírá se zaměstnancem opakovaně krátkodobě pracovní smlouvy třeba na pouhý týden. Může toto chování opakovat dokolečka bez jakéhokoli postihu. I od podpory zákazu tohoto řetězení ministerstvo nakonec upustilo. Přitom právě tohle je jedno z největších úskalí práce přes agenturu. V zásadě jedinou zásadní změnou, kterou pracovní agentury při své činnosti na základě novely pocítí, je povinnost složit kauci 500 tisíc Kč při žádosti o licenci. Zvyšují se také pokuty za prohřešky. Agenturnímu pracovníkovi také má náležet stejná mzda, jako kmenovému zaměstnanci.

Autor příspěvku: Redakce