Konec rekvalifikací? Firmy o rekvalifikované pracovníky nemají zájem.

Ještě donedávna se zdálo, že rekvalifikační kurzy jsou jednou z možností, jak zvýšit svou pravděpodobnost na získání práce. Poslední průzkumy ale ukazují, že i firmy z odvětví, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, o rekvalifikované pracovníky příliš nestojí.

Polovina společností rekvalifikované pracovníky nepřijímá

Dnešní moderní doba je velmi rozmanitá, což s sebou může přinášet různé možnosti či nutnosti změnit zaměstnání. Ať už je důvod ke změně zaměstnání jakýkoli, mnoho lidí se v takovém okamžiku rozhodne pro absolvování rekvalifikace, která jim umožní rozšíření stávající kvalifikace či získání kvalifikaci zcela nové. Bohužel nedávný průzkum tak zvaného Indexu očekávání firem ukázal, že v současné době má o rekvalifikované pracovníky z jiných odvětví zájem jen necelá třetina firem, naopak více než polovina firem uvedla, že o takového pracovníky vůbec nestojí.

Jako nejčastější důvod tyto firmy uvádějí to, že tito pracovníci mají i přes absolvovaný rekvalifikační kurz pro jejich společnost znalosti či dovednosti na nedostatečné úrovni. Navíc řada firem zároveň svým zaměstnancům nabízí různé kurzy, které jim umožňují rozšířit kvalifikaci přesně podle toho, jak firma potřebuje. To s sebou přináší i tu výhodu, že jeden pracovník pak může zastávat několik různých funkcí, což dnes mnohé společnosti vítají. Existují dokonce i firmy, které svým zaměstnancům umožňují dálkové studium střední či vysoké školy.

Nejčastěji absolvované rekvalifikace

Rekvalifikace dlouhodobě patří mezi nástroje, kterými se stát snaží firmám pomáhat s nedostatkem zaměstnanců, především v určitých specifických oborech. Podle údajů úřadů práce například jen v loňském roce některý rekvalifikační kurz absolvovalo přes třináct tisíc osob. K nejčastěji voleným rekvalifikačním kurzům patří především počítačové a řidičské kurzy. Žádané jsou ale také kurzy svářečské či účetnické. Jak to ale bude s nabídkou a placením rekvalifikačních kurzů v budoucnosti není teď zcela jisté.

Autor příspěvku: David