Mýty, které se pojí s BOZP

Mýty, které se pojí s BOZP

Každý podnikatel by měl vědět, co je to BOZP a PO. Je totiž třeba, aby měl tyto zákonné povinnosti vyřešené. Pakliže je vyřešené nemá, najednou je oheň na střeše a je mu udělena pokuta sahající klidně až do stovek tisíc korun, ne-li do milionů korun. Nedávné průzkumy ukázaly, že až čtyřicet procent podnikatelů neví, co to BOZP a PO je. Ostatní to vědí, ovšem možná věří mýtům, které kolem BOZP a PO často kolují. Vybrali jsme nejčastější omyly a mýty, které si pojďme vyvrátit. Je zbytečné dostávat sankce za to, že věříte mýtům, o. nichž jedna bába povídala. 

BOZP je jen o školení

To není pravda. BOZP není jen o školení, je to celý soubor povinností, jež jsou definovány zákonem. Školení BOZP je sice jednou z povinností, ale rozhodně to není všechno. Je to jen nepatrný zlomek všech opatření, jenž je vyžadován. 

Prověrka BOZP slouží navždycky

Mnozí podnikatelé žijí v domnění, že prověrku BOZP stačí udělat jednou a mají do konce života vystarané. Jenže tak to není. Prověrku je třeba dělat každý rok, je třeba ji pravidelně opakovat a obnovovat, jinak se totiž stává neplatnou. 

Zaměstnanci neznají rizika, je to však jejich “mínus”

Kdepak. Jakožto zaměstnavatel jste povinen zaměstnance seznámit se všemi riziky, která mohou nastat. Pokud není zaměstnanec seznámen s riziky, nese v případě jakéhokoli pracovního úrazu trestní odpovědnost majitel firmy, a to včetně případného plnění. 

Nemusím mít vnitřní směrnice BOZP ani PO

Opět další mýtus. Vnitřní směrnice BOZP a PO skutečně jsou potřebné, kontroluje to nejen OIP, ale také hasiči, dokonce hygiena. 

Aby vám tedy nebyla udělena pokuta sahající až do několika set tisíc korun, ne-li do milionů korun, raději si objednejte balíček ročních služeb BOZP a PO nazvaný Klídek, který nabízí firma Extéria, přední poskytovatel poradenství BOZP a PO v Česku a také na Slovensku. Balíček si lze objednat na www.bezpecnepodnikani.cz. 

Autor příspěvku: Redakce