billboardy u silnic

Jak je to s těmi billboardy u silnic?

Byl toho plný internet – lidé se zajímali o to, jak to vlastně bude s těmi billboardy, které nás starší u silnic – hlavně u dálnic. Majitelé těchto billboardů se jich nechtěli vzdát, proto se rozhodli, že na billboardy u silnic, které jsou mnohdy účastníky vážných dopravních nehod, místo klasických hezkých žen, které jsou spojené samozřejmě s reklamami nějakých společností, umístí státní vlajku s tím, že se rozhodně státní symbol sundat nesmí. Ovšem toto jim nevyšlo tak, jak si mysleli.

Co se týče těchto billboardů – před nedávnem vypršela lhůta, která pojednávala o tom, že se odtud musí odstranit reklamní poutače, které jsou rozestavěny kolem silnic a dálnic, jenže samozřejmě řada majitelů těchto billboardů se jich vzdát nechtělo, a tak takto neučinili. Raději na ně nalepili státní symboly s tím, že se zkrátka státní symbol nemůže zhanobit a nesmí se už vůbec sundat. To jim však nevyšlo tak, jak předpokládali. S tímto výdělkem mají zkrátka konec.

Co s těmi billboardy bude?

Pokud se ptáte, co s těmi billboardy bude, pak se začnou postupně zakrývat a poté se začnou plně odstraňovat. Budou zkrátka likvidovány tak, jak to stále ve lhůtě. Nejdříve se začnou reklamní poutače likvidovat hlavně na dálnici D6, která vede z Prahy do Nového Strašecího. Právě tam je vlajek asi nejvíce, tudíž je zde i nejvíce billboardů, které se rozhodli majitelé sundat.

Jelikož je teprve po skončení lhůty, aktuálně trvá ještě prvotní výzva pro majitele, kteří mají tak ještě pětidenní lhůtu na to, aby odstranili tyto reklamní poutače. Jestli se tak neučiní, reklama stejně bude do patnácti dnů zakryta a poté samozřejmě odstraněna. Mělo by to tak tedy vypuknout v polovině září, co budou tyto reklamy zakrývány. Ovšem už teď je jasné, že všechny reklamní poutače se budou překrývat a následně i likvidovat měsíce.

Kolik ploch zůstává u silnic?

Ploch je šíleně mnoho. Například mezi 26 až 14 kilometrem na dálnici D6 najdete těchto poutačů hned patnáct. Pokud byste jeli z Příbrami do Prahy po dálnici D4, napočítáte tu více jak 54 billboardů.

Autor příspěvku: Redakce