Vlhkost jako častá překážka v rekonstrukci

Vlhkost jako častá překážka v rekonstrukci

Většina lidí nikdy nebyla nucena zdemolovat svůj příbytek nebo nějakou kůlnu. I proto je pro ně doslova nepřípustné to, když by museli zdemolovat dům, který je možné i zrekonstruovat. Nemůžeme se tedy divit věčnému dilematu, které spočívá v tom, jestli zrekonstruovat nebo zdemolovat dům, který máme nad hlavou. V této situaci je však třeba přistupovat k rozhodnutí střízlivě. Přece jenom ne vždycky je rekonstrukce výhodnější řešení. Někdy je tou hlavní překážkou vlhkost, která jasně nahrává demoličním pracím. 

Vlhkost je velmi častý společník v nejedné domácnosti. A zatímco nekvalitní základy nebo nízká technická úroveň domu je záležitostí spíše starých domácností, vlhkost může napadnout i pár let postavený dům. Jelikož je souboj s tímto nepřítelem dopředu prohraný, přistupte raději k demolici domu. To je v tomto okamžiku skutečně lepší řešení. 

Vlhkost se často nachází ve střeše, krovech i ve stropě

Vlhkost je velice častý problém, který postihuje i modernější a novější domácnosti, nejen staré domy. A jak jsme zmínili, je rozhodující při rozhodování, zdali dům zrekonstruovat nebo ho raději zdemolovat. S vlhkostí se totiž boj nevyhrává zrovna snadno. Je to často nepřítel, který se neustále vrací, a to je velký problém. 

Pokud byste se pustili do rekonstrukce příbytku, který však dlouhodobě trápí vlhkost, je velice pravděpodobné, že byste tohoto kroku posléze velmi litovali. Důvodem toho je fakt, že vlhkost by se navrátila i do zrekonstruovaného příbytku a opětovaně by dělala neplechu. 

Demolice není žádné tabu

V případě, že se i ve vašem příbytku vyskytuje vlhkost, pak máte pravděpodobně vyřešenou otázku, zdali budete rekonstruovat nebo demolovat dům. Je třeba, aby si člověk uvědomil, že demolice není žádné tabu a že to ostatně není nic složitého nebo časově náročného. 

Demolice prakticky tkví ve třech krocích, a sice ve stržení stavby (to s sebou nese rozebrání a bourání objektu), dále pak odvoz suti na nejbližší skládku a posledním krokem je vyklízení a zplanýrování pozemku. 

Autor příspěvku: Redakce