Vše o školních úrazech

Nejen velcí podnikatelé nebo drobní živnostníci musí splňovat povinnosti spadající do BOZP. Na bezpečnost práce a požární ochranu také musí hledět i školy nebo zdravotnické instituce. Zaměřme se konkrétně na školy, kde k úrazům dochází opravdu ve velkém. Děti se nejčastěji zraňují během školních sportovních aktivit nebo během tělesné výchovy. Mohou se však zranit i o přestávkách nebo v jiných předmětech nešťastnou náhodou. Co v takovém případě dělat, je třeba vést evidenci školních úrazů?

Aby byla zajištěna bezpečnost a také ochrana zdraví dětí ve školství, postupuje se dle takzvaného Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. To ostatně zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Každý ředitel školy, obecně každá škola, musí vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, pokud k úrazům samozřejmě došlo při činnostech ve škole či při poskytování školských služeb. Stejně tak se musí zaslat záznam o úrazu i mimo školu, konkrétně do několika institucí. 

Co je to školní úraz?

Je však třeba definovat školní úraz. Stejně jako se často plete to, co je a není pracovní úraz, také si lidé pletou, co je a není školní úraz. Pokud hovoříme o školním úrazu, hovoříme o úrazu, který se stal při vzdělávání nebo případně při přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Pokud se jedná o školní úraz, došlo k němu například na výletu, vycházkách, také na exkurzích, při koupání, při účasti na soutěžích nebo třeba při zájezdech. 

Školním úrazem není úraz, který se stal třeba při cestě do školy nebo při cestě ze školy, není to ani úraz, který se stal při cestě na místo nebo z místa, kde se měla třída shromáždit.

Nerozumíte tomu?

Nevadí, pomůže vám firma Extéria, která pomůže se sepsáním úrazů dětí, žáků nebo studentů. Svěřte bezpečnost a ochranu zdraví do rukou firmě Extéria, která se zaměřuje na poskytování poradenství právě v těchto oborech.

Autor příspěvku: Redakce