život s autismem

Život s autismem

Autismus je v dnešní době velice často vyřčenou diagnózou. Jedná se o poruchu autistického spektra, kdy má daný člověk problém v oblasti komunikace, sociálních dovedností a představivosti. S touto definicí přichází Kateřina Thórová, autorka knihy s názvem Poruchy autistického spektra. Je možné, že jste se s ní setkali také vy, pokud jste o autismu slyšeli ve svém okolí.

Výše uvedené problémy způsobují, že se osoba s autismem hůře začleňuje do společnosti a její život se od života zdravých lidí mnohdy výrazně liší. Jak se tedy lidem s autismem žije?

Individualita…

Obecně platí, že nenajdete dvě osoby s autismem, které by byly stejné, měly stejné příznaky, stejný průběh. Proto se také jejich životy značně liší. Někteří jsou na tom velmi dobře a jsou integrováni do naší společnosti a žijí běžným životem. Jiní jsou zase odkázáni na celodenní péči asistenta nebo jsou ubytováni v chráněných bydleních či jiných zařízeních, která jsou pro ně určená.

Problémy v komunikaci a sociální interakci

Kvůli problémům v oblasti komunikaci, mívají osoby s autismem mnohdy problém přesně vyjádřit, co potřebují. To pro ně bývá velmi frustrující, protože hůře dosahují svých cílů a uspokojují své potřeby. Přátele většinou nemívají. Komunikace je pro ně náročná a mají z ní strach. Pokud mluví, mohou působit na druhé poněkud otravně, protože rádi dlouze mluví o tématu, které je jim blízké, kterému rozumí, ale nezjišťují, zda je druhý skutečně poslouchá. Tímto mnohdy přicházejí také o možnost mít vztah a založit rodinu.

Problémy v představivosti

Lidé s autismem mívají často problém se symbolickým myšlením. Jako malé děti si nesvedou hrát tak, aby jim hra něco přinesla, aby při ní upevnili vztah se svými vrstevníky.

Společnost

Velice smutný je ale zejména pohled naší společnosti na autismus a lidi, kteří jim trpí. Často se vysmívají a používají oslovení „autisto“ jako nadávku, ponižující výraz, a to dokonce při komunikaci se svými zdravými přáteli.

Život s autismem je zkrátka plný náročných překážek. Naštěstí je dnes možnost s touto poruchou pracovat. Osvojit si některé komunikační a sociální dovednosti, nacvičit hru.

Autor příspěvku: Redakce